ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ใน

การฉีดขึ้นรูปพลาสติก

   บริษัท สยาม ยูเนี่ยน พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด (SUP) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฉีดขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 80 – 440 ตัน พร้อมกับโรบอทจับชิ้นงาน เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยทางบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับผลิตชิ้นงานตามความพึงพอใจของลูกค้า

  ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารงาน เทคโนโลยีการผลิต เพื่อคุณภาพสินค้าที่ดี ตลอดจนถึง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์